Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách tích vào đáp án đúng nhất Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không

Question

Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách tích vào đáp án đúng nhất
Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức; nghe nhạc thái thường để đãi yến ngụy sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển; hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con; hoặc lo làm giàu mà quên việc nước, hoặc ham săn bắn mà quên việc binh; hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, tấm thân quý nghìn vàng khôn chuộc, vả lại vợ bìu con díu, việc quân cơ trăm sự ích chi; tiền của tuy nhiều khôn mua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe khôn đuổi được quân thù; chén rượu ngon không thể làm cho giặc say chết, tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai. Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào!
(Trích ngữ văn 8, tập II)
Bao trùm lên toàn bộ đoạn trích trên là tư tưởng, tình cảm gì? *
A.Lòng tự hào dân tộc
B.Tinh thần lạc quan
C.Lo lắng cho vận mệnh đất nước
D.Căm thù giặc

in progress 0
Julia 1 năm 2021-07-24T01:09:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:11:06+00:00

  Bao trùm lên toàn bộ đoạn trích trên là tư tưởng, tình cảm gì? *

  A.Lòng tự hào dân tộc

  B.Tinh thần lạc quan

  C.Lo lắng cho vận mệnh đất nước

  D.Căm thù giặc

  Giải thích : Tác giả đang lo lắng cho vận mệnh đất nước vì thấy các tướng sĩ lơ là trong việc diệt giặc , tự làm nhục mình với giặc , lo sợ tương lai đất nước sẽ nguy hiểm rơi vào tay giặc.

  Nguyen Khac Anhêm

  0
  2021-07-24T01:11:41+00:00

  C.Lo lắng cho vận mệnh đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )