Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi dưới đây: “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê

Question

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:
“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”
(Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Hồ Chí, Minh, Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)
Xác định phép liệt kê được sử dụng trong đoạn trích trên? Phép liệt kê được thực hiện theo cách nào?

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-02T14:48:54+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:50:52+00:00

  – Phép liệt kê: Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”

  – Phép liệt kê được thực hiện theo cách: 

  + Về cấu tạo: liệt kê không theo từng cặp.

  + Về ý nghĩa: liệt kê không tăng tiến.

  .

  “….Cho mik xin hay nhất nhé:3….”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )