Đọc sơ đồ hình 23trang25 và tr lời các câu hỏi sau -nêu đặc điểm chuyển động quay quanh mặt trời của trái đất -Nguyên nhân gây hiên tương các mùa -Nêu

Question

Đọc sơ đồ hình 23trang25 và tr lời các câu hỏi sau
-nêu đặc điểm chuyển động quay quanh mặt trời của trái đất
-Nguyên nhân gây hiên tương các mùa
-Nêu sự hình thành của mùa nóng và lạnh

in progress 0
Aubrey 27 phút 2021-10-08T07:27:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:28:35+00:00

  * Nguyên nhân gây nên hiện tượng các mùa:

  – Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu bắc, lúc nửa cầu nam ngả về phía Mặt Trời sinh ra các mùa:

  + Nửa cầu hướng về phía Mặt Trời nhận được nhiều ánh sáng là mùa nóng.

  + Nửa cầu chếch xa mặt trời nhận được ít ánh sáng là mùa lạnh.

  – Các mùa đối lập nhau ở 2 nửa cầu trong một năm.

  – Một năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

  0
  2021-10-08T07:28:56+00:00

  Hướng Trái Đất quay quanh Mặt Trời:

  – Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo hướng từ tây sang đông

  Nguyên nhân gây ra hiện tượng các mùa:

  – Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam

  – Nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất, thì có góc chiếu lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa nóng ở nửa cầu đó.

  – Nửa cầu nào không ngả về phía Mặt Trời, thì có góc chiếu nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa lạnh ở nửa cầu đó
  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )