Đọc tên và phân loại các oxit sau a. BaO b. PbO c. SiO2 d. So2

Question

Đọc tên và phân loại các oxit sau
a. BaO
b. PbO
c. SiO2
d. So2

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-07-27T02:33:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:35:47+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  Oxit axit: `SiO_2`: Silic đioxit.

  `SO_2`: Lưu huỳnh đioxit.

  Oxit bazo: `BaO`: Bari oxit.

  `PbO`: Chì `(II)` oxit.

  0
  2021-07-27T02:35:49+00:00

  Đáp án:

   Tên gọi:a.BaO:bari oxit.Phân loại:oxit bazo

                b.PbO:Chì(II)oxit.Phân loại:oxit bazo

                c.SiO2:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )