đọc văn bản Thạch Sanh trong ( SGK6 ) từ đầu đến ” … mọi phép thần thông ” , tìm những chi tiết kì lạ và chi tiết hiện thực giới thiệu về sự ra đời

Question

đọc văn bản Thạch Sanh trong ( SGK6 ) từ đầu đến ” … mọi phép thần thông ” , tìm những chi tiết kì lạ và chi tiết hiện thực giới thiệu về sự ra đời của Thạch Sanh . Hãy cho biết cách kể về sự ra đời đó thể hiện dụng ý gì của nhân dân

in progress 0
Rose 1 năm 2021-12-01T18:16:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T18:18:18+00:00

  -Những chi tiết kì lạ :

  +Thạch Sanh ra đời là do Ngọc Hoàng sai thái tử xuống đầu thai làm con.

  +Bà mẹ mang thai nhiều năm mới sinh Thạch Sanh.

  +Thạch Sanh được Thiên thần dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.

  -Những chi tiết đó hiện dụng ý :

  +Thạch Sanh không phải người trần 

  +Thạch Sanh là người kì lạ và phi thường vì bà mẹ mang thai nhiều năm mới sinh được Thạch Sanh .

  0
  2021-12-01T18:18:37+00:00

  – Sự ra đời bình thường :

  + Là con của một gia đình nông dân nghèo nhưng tốt bụng

  + Sống mồ côi

  + Sống nghèo khổ= nghề kiếm củi

  – Sự khác thường:

  + Do Thái tử xuống đầu thai làm con

  + Bà mẹ mạng thai nhiều nam

  + Thiên thần xuống dạy đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.

  – Ý nghĩa :

  + Những chi tiết về sự ra đời và lớn lên khác thương của Thạch Sanh có ý nghĩa tô đậm tính chất kì lạ, đẹo đẽ, làm tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện. Nhân dân quan niệm rằng nhân vật ra đời và lớn lên kì lạ như vậy tất sẽ lập được nhiều chiến công

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )