Đổi đơn vị : A) Sang °F : 32°C,-17°C-,41°C 0°C,-59°C,100°C B) Sang °C : 17°F,35°F,98°F,40°F,-10°F,-20°F

Question

Đổi đơn vị :
A) Sang °F : 32°C,-17°C-,41°C 0°C,-59°C,100°C
B) Sang °C : 17°F,35°F,98°F,40°F,-10°F,-20°F

in progress 0
Nevaeh 5 tháng 2021-07-28T16:35:40+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:37:02+00:00

  Đáp án:

   Bạn xem hình ảnh nhe

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-28T16:37:08+00:00

  Đáp án:

   a)  89.6℉,1.4℉,-418℉,32℉,-74,2℉,212℉

  b)-8,33;1,67;36,67;4,44;-23,33;-28,89

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )