Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây : a. 150mA=………. A b. 45mV=………..V c. 22kV=………..V d. 40A = ………mA

Question

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây :
a. 150mA=………. A
b. 45mV=………..V
c. 22kV=………..V
d. 40A = ………mA

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-07-19T09:31:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:33:42+00:00

  Đáp án:

  Ta có 1kA = 1000A = 1 000 000mA

            1kV = 1000V = 1 000 000mV

  a. 150mA = 0,15A

  b. 45mV = 0,045V

  c. 22kV = 22 000V

  d. 40A = 40 000mA

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )