Đồi trọc là hậu quả của hình thức canh tác nào: A. Thâm canh lúa nước B. Trồng cây ăn quả C. Trồng rừng D. Làm nương rẫy

Question

Đồi trọc là hậu quả của hình thức canh tác nào:
A. Thâm canh lúa nước
B. Trồng cây ăn quả
C. Trồng rừng
D. Làm nương rẫy

in progress 0
Alice 1 năm 2021-10-06T14:35:19+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:37:02+00:00

  `Khoanh   D`

  `⇒   Do   người   dân   đốt   rừng   làm   rẫy`

  0
  2021-10-06T14:37:04+00:00

  Đồi trọc là hậu quả của hình thức canh tác: D. Làm nương rẫy

  Việc làm rẫy vô ý thức của người miền núi đã gây ảnh hưởng nặng nề tới vùng trồng rừng. Người dân thường “đốt rừng làm rẫy” dẫn tới rừng đang được phủ xanh bị cháy rụi => Đồi trọc. Đây cũng là một phần nguyên nhân của cháy rừng ở nước ta.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )