Đối tượng nào dùng để cài đặt, gỡ bỏ các chương trình trong ứng dụng? A. HDD B. ROM C. CONTROL PANTEL D. DESKTOP Có mấy kiểu xem mặc định C

Question

Đối tượng nào dùng để cài đặt, gỡ bỏ các chương trình trong ứng dụng?
A. HDD B. ROM C. CONTROL PANTEL D. DESKTOP
Có mấy kiểu xem mặc định CONTROL PANTEL?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Để thay đổi hiển thị màn hình ta sử dụng tùy chọn nào?
A. desktop background B. Display C. User acount D. Program

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-08-17T05:20:28+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:21:52+00:00

  1.C

  Control Panel → Progams and Features

  2.C

  1.Large icons

  2.Small icons

  3.Category

  3.A

  Click Chuột Trái Vào Màn Hinh → Personalize 

  0
  2021-08-17T05:22:26+00:00

  Đối tượng nào dùng để cài đặt, gỡ bỏ các chương trình trong ứng dụng?

  A. HDD              B. ROM              C. CONTROL PANTEL            D. DESKTOP

  Có mấy kiểu xem mặc định CONTROL PANTEL?

  A. 1         B. 2              C. 3            D. 4

  Để thay đổi hiển thị màn hình ta sử dụng tùy chọn nào?

  A. desktop background         B. Display         C. User acount           D. Program

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )