Đội văn nghệ của khối `6` gồm `30` bạn được chia làm `3` nhóm : nhóm múa, nhóm hát và nhóm kịch. Biết số học sinh của nhóm múa bằng `1/2` số học sinh

Question

Đội văn nghệ của khối `6` gồm `30` bạn được chia làm `3` nhóm : nhóm múa, nhóm hát và nhóm kịch. Biết số học sinh của nhóm múa bằng `1/2` số học sinh hai nhóm còn lại, số học sinh nhóm hát bằng `2/3` số học sinh của nhóm múa. Tính số học sinh trong từng nhóm.

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-11-01T13:47:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T13:49:09+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Nhóm múa có số học sinh là :

  \(30 × 1/2 = 15 (học sinh)\)

  Học sinh nhóm hát có số học sinh là :

  \(15 × 2/3 = 10 (học sinh)\)

  Số học sinh nhóm hát là :

  \(30 – (15+ 10) = 5 (học sinh)\)

  \(Đ/S:…\)

   

  0
  2021-11-01T13:49:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Giải

  Nhóm múa có số học sinh là :

  30 × 1/2 = 15 ( học sinh )

  Học sinh nhóm hát có số học sinh là :

  15 × 2/3 = 10 ( học sinh ) 

  Số học sinh nhóm hát là :

  30 – ( 15+ 10 ) = 5 ( học sinh )

  Vậy số học sinh múa là : 15

                             hát là : 10

                             kịch là : 5

  Cho mik ctlhn nhé !

                              

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )