đối với đối tượng khoanh nuôi rừng là đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt yêu cầu phải dày trên

Question

đối với đối tượng khoanh nuôi rừng là đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt yêu cầu phải dày trên

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-07-19T09:17:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:19:05+00:00

  Đối với đối tượng khoanh nuôi rừng là đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt yêu cầu phải dày trên 30 cm

  0
  2021-07-19T09:19:45+00:00

  yêu cầu phải dày trên 30 cm nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )