Đối với dung dịch axit yếu HClO 0,1M nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là SAI? A) [H+]< 0,1M B) [H+]= [ ClO-]. C) [H+] >

Question

Đối với dung dịch axit yếu HClO 0,1M nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là SAI?
A) [H+]< 0,1M B) [H+]= [ ClO-]. C) [H+] > 0,1M. D) [H+].[OH-]=1.10^-14
Mong mn giúp mk giải bài này với ạ

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-16T14:05:25+00:00 1 Answers 900 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:07:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(HClO \rightleftharpoons H^+ + ClO^-\)

  Vì `HClO` là axit yếu nên điện li không hoàn toàn

  `=> [H^+] < 0,1M` 

  Chọn `C`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )