đối với este nếu nco2= nh2o thì suy ra đc gì

Question

đối với este nếu nco2= nh2o thì suy ra đc gì

in progress 0
Claire 6 phút 2021-09-09T14:18:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:19:47+00:00

  Đáp án:este no đơn chức mạch hở

   

  Giải thích các bước giải:

   vì este có công thức là CnHmOp

  mà nCO2 = nH2O nên este sẽ là CnH2nOp

  mà ta có số liên kết pi là a=2n+2-2n-p >=0 nên p = 2 (vì p >=2)

  0
  2021-09-09T14:20:36+00:00

  Đáp án: este no đơn chức, mạch hở

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )