Đối với một lượng khí không đổi, quá trình nào sau đây là đẳng áp? A. Nhiệt độ tuyệt đối không đổi, thể tích không đổi. B. Nhiệt độ tuyệt đối tăng,

Question

Đối với một lượng khí không đổi, quá trình nào sau đây là đẳng áp? A. Nhiệt độ tuyệt đối không đổi, thể tích không đổi. B. Nhiệt độ tuyệt đối tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ. C. Nhiệt độ tuyệt đối giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ. D. Các quá trình a và b.

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-18T04:33:23+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:34:32+00:00

  Đáp án:

  B. Nhiệt độ tuyệt đối tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ. 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có công thức của quá trình đẳng áp là:

  \[\frac{V}{T} = const \Rightarrow V \sim T\]

  Qua đó ta thấy nhiệt độ tuyệt đối và thể tích tỉ lệ thuận với nhau

  Nhiệt độ tuyệt đối tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )