đòn bẩy là gì? nêu cấu tạo của đòn bẩy. muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì phải làm sao?

Question

đòn bẩy là gì?
nêu cấu tạo của đòn bẩy.
muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì phải làm sao?

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-17T06:00:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T06:02:36+00:00

  Đáp án:

  _Đòn bẩy  một trong các loại máy cơ đơn giản được sử dụng nhiều trong đời sống để biến đổi lực tác dụng lên vật theo hướng có lợi cho con người. 

  _Đòn bẩy  một vật rắn được sử dụng với một điểm tựa hay  điểm quay để làm biến đổi lực tác dụng của một vật lên một vật khác.

   _Muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng cua lực nâng lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT =))

   

  0
  2021-09-17T06:02:40+00:00

  Đòn bẩy là một trong các loại máy cơ đơn giản được sử dụng nhiều trong đời sống để biến đổi lực tác dụng lên vật theo hướng có lợi cho con người. Đòn bẩy là một vật rắn được sử dụng với một điểm tựa hay là điểm quay để làm biến đổi lực tác dụng của một vật lên một vật khác.

  .Cấu tạo của đòn bẩy gồm:

  – Điểm tựa O

  – Điểm đặt của lực F1

  – Điểm đặt của lực F2

  Muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực nâng lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật. Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )