Đơn chất là gì? Nêu đặc điểm cấu tạo của đơn chất. Hợp chất là gì? Nêu đặc điểm cấu tạo của hợp chất.

Question

Đơn chất là gì? Nêu đặc điểm cấu tạo của đơn chất.
Hợp chất là gì? Nêu đặc điểm cấu tạo của hợp chất.

in progress 0
Mary 3 tuần 2021-07-10T11:59:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:00:40+00:00

  Đơn chất là chất được  tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học 

   + Đơn chất chia làm hai loại :

  * Đơn chất Phi kim : tồn tại ở thể rắn , lỏng khí 

  _Vd : `S,P,C,O_2,H_2,…`

  *Đơn chất kim loại : ánh kim , dẫn nhiệt , dẫn nhiệt , tồn tại ở thể rắn (trừ thủy ngân)

  _Vd : `K,Ca,Na,Ba,..`

  Đặc điểm cấu tạo đơn chất : 

  +Đơn chất kim loại : Nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trất tự nhất định 

  +Đơn chất phi kim : Nguyên tử liên kết với nhau theo một trật tự nhất định 

  Hợp chất là chất được tạo nên bởi 2 nguyên tố hóa học trở lên.

   +Hợp chất gồm hai loại :

  *Hợp chất vô cơ : `NaCl,H_2O,NaOH,..`

  *Hợp chất hữu cơ : `C_12H_22O_11,CH_4,..` 

  – Đặc điểm cấu tạo hợp chất :

  +Nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định . Không được thay đổi vị trí bảng nguyên tố hóa học . 

  Chúc bạn học tốt????????

  0
  2021-07-10T12:01:19+00:00

  Đơn chất : là chất được  tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học 

  Hợp chất : là chất được tạo nên bởi 2 nguyên tố hóa học trở nên

  -Đặc điểm cấu tạo đơn chất : 

  +Đơn chất kim loại : Nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trất tự nhất định 

  +Đơn chất phi kim : Nguyên tử liên kết với nhau theo một trật tự nhất định 

  -Đặc điểm cấu tạo hợp chất :

  +Nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định . Không được thay đổi vị trí bảng nguyên tố hóa học . 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )