Don’t let them (cross) that dangerous road on their own giup em voi a

Question

Don’t let them (cross) that dangerous road on their own giup em voi a

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-15T17:42:43+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T17:43:59+00:00

  => cross 

  Giải thích: let sb do sth: để ai làm gì.-> động từ cross giữ nguyên.

  0
  2021-10-15T17:44:19+00:00

  Don’t let them (cross) cross that dangerous road on their own giup em voi a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )