Đơn vị nào sao đây không phải là đơn vị công suất? A:J/s B:W C:Kw D:J

Question

Đơn vị nào sao đây không phải là đơn vị công suất?
A:J/s
B:W
C:Kw
D:J

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-07-10T19:01:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:02:43+00:00

  Đáp án D ( là 1 đơn vị của 1 năng lượng )

  xin hay nhất ạ

   

  0
  2021-07-10T19:03:02+00:00

  Đơn vị nào sao đây không phải là đơn vị công suất?

  A:J/s

  B:W

  C:Kw

  D:J

  Giải thíc:J là đơn vị của công cơ học.

  Xin hay nhất ạ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )