Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công suất oát (W) kilôoát (kW) Jun trên giây (J/s) Cả ba đơn vị trên

Question

Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công suất
oát (W)
kilôoát (kW)
Jun trên giây (J/s)
Cả ba đơn vị trên

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-10-13T18:16:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:18:01+00:00

  Đáp án:

   cả 3 nhé

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-13T18:18:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công suất 
  oát (W)
  kilôoát (kW)
  Jun trên giây (J/s)
  Cả ba đơn vị trên 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )