đồng bằng song cưởu long ít sảy ra thiên tai là?

Question

đồng bằng song cưởu long ít sảy ra thiên tai là?

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-08-23T19:23:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:24:51+00:00

  Đồng bằng sông Cửu Long ít xảy ra thiên tai là bão

  0
  2021-08-23T19:24:59+00:00

  đồng bằng song cưởu long ít sảy ra thiên tai là?

  =>Bão 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )