Đồng bằng và cao nguyên giống và khác nhau ở điểm nào?

Question

Đồng bằng và cao nguyên giống và khác nhau ở điểm nào?

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-08-05T17:51:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:52:36+00:00

  – Giống nhau :

  + Bình nguyên và cao nguyên giống nhau ở chổ là một khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng hay hơi gợn sóng. 
  – Khác nhau: 

  + Bình nguyên là những vùng đồng bằng có độ cao thấp hơn 500m so với mực nước biển 
  + Cao nguyên có độ cao trên 500 m so với mực nước biển, bị hạn chế bởi các vách bậc hay sườn dốc rõ nét với vùng đất thấp xung quanh

  0
  2021-08-05T17:52:42+00:00

  – Giống nhau:

  +) bề mặt tương đối bằng phẳng

  – Khác nhau:

  * Đồng bằng:

  +) có độ cao tuyệt đối dưới 200m

  +) không có sườn.

  *Cao nguyên:

  +) độ cao tuyệt đối trên 500 m

  +) sườn dốc hoặc nhiều khi dựng đứng thành vách so với xung quanh

  +)là dạng địa hình miền núi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )