Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo không đổi F = 2 000N. Đi được quãng đường 150km. Hãy tính công mà động cơ thực hiện được

Question

Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo không đổi F = 2 000N. Đi được quãng đường 150km. Hãy tính công mà động cơ thực hiện được

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-11-07T17:54:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:55:54+00:00

  Đáp án:

   300000000J

  Giải thích các bước giải:

   150km=150000m

  Công mà động cơ thực hiện được:

  A=F.s=150000.2000=300000000J

  0
  2021-11-07T17:56:25+00:00

  Đổi: $150km=150000m$

  Công của động cơ là:

  $A=F.s=2000.150000=300000000(Nm)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )