Dòng điện là gì? Kể tên các tác dụng của dòng điện?Nguồn điện là gì?Đặc điểm của nguồn điện Gíup em với ạ , em còn nhiêu đây điểm thôi

Question

Dòng điện là gì? Kể tên các tác dụng của dòng điện?Nguồn điện là gì?Đặc điểm của nguồn điện
Gíup em với ạ , em còn nhiêu đây điểm thôi

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-26T08:12:18+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:13:36+00:00

  Đáp án:

  – Dòng điện là dòng chuyển dịch có hướng của các hạt mang điện

  – Nguồn điện là  vật cung cấp dòng điện cho các thiết bị điện có thể hoạt động

  – Đặc điểm: Mỗi nguồn điện đều có 2 cực: cực dương (+) và cực âm (-).

  0
  2021-09-26T08:13:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Dòng điện là dòng các diện tích có dịch chuyển

  Tác dụng 

  Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên Nếu vật dẫn vẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng

  Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện và đèn điôt phát quang mặc dù các đèn này chx nóng tới nhiệt độ cao

  Nguồn điện gồm có cực âm và cực dương 

  Đặc điểm

  Có khả năng cung cấp dòng điện cho các dụng cụ điện hđộng

   CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )