dòng điện là gì những tác dụng dòng điện

Question

dòng điện là gì
những tác dụng dòng điện

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-09-10T17:13:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T17:15:39+00:00

  – Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

  – Các tác dụng của dòng điện:

  + Tác dụng nhiệt

  + Tác dụng phát sáng

  + Tác dụng từ

  + Tác dụng sinh lí

  0
  2021-09-10T17:15:42+00:00

  – Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

  – Những tác dụng dòng điện:

  + Tác dụng phát sáng

  + Tác dụng từ

  + Tác dụng hóa học

  + Tác dụng sinh lí

  + Tác dụng nhiệt

  Trong phần ghi nhớ sgk vật lí 7 có đó bạn

  bài 19,22,23

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )