Dòng điện trong kim loại là gì? A. Dòng các ion dương dịch chuyển có hướng B. Dòng các electron dịch chuyển có hướng C. Dòng các electron tự do dịch c

Question

Dòng điện trong kim loại là gì?
A. Dòng các ion dương dịch chuyển có hướng
B. Dòng các electron dịch chuyển có hướng
C. Dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng
D. Dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng

in progress 0
Athena 1 năm 2021-10-01T02:21:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:22:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Dòng điện trong kim loại là gì?

  A. Dòng các ion dương dịch chuyển có hướng

  B. Dòng các electron dịch chuyển có hướng

  C. Dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

  D. Dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng

  0
  2021-10-01T02:23:04+00:00

  Đáp án:

  $→$ Chọn $C.$

  Giải thích các bước giải:

  $-$ Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )