Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi, khó khăn về tự nhiên nào để phát triển ngành trồng cây công nghiệp lâu năm

Question

Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi, khó khăn về tự nhiên nào để phát triển ngành trồng cây công nghiệp lâu năm

in progress 0
Brielle 21 phút 2021-09-09T14:34:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:35:36+00:00

  Khó khăn

  –  Mùa hạ có gió phơn Tây Nam; phía nam Duyên hải Nam Trung Bộ thường ít mưa, khô hạn kéo dải, đặc biệt ở Ninh Thuận và Bình Thuận.

  –  Khoáng sản không nhiều.

  –  Các dòng sông có lũ lên nhanh, nhưng vé mùa khô lại rất cạn.

  –  Trong chiến tranh, chịu tổn thất về người và của.

  –  Cơ sở vật chất kĩ thuật còn nghèo nàn.

  0
  2021-09-09T14:36:09+00:00

  Những điều kiện thuận lợi để Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước:

  – Điều kiện tự nhiên:

  + Địa hình và đất: có diện tích lớn đất ba dan, đất xám phân bố tập trung thành vùng lớn trên địa hình thoải thuận lợi để hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn.

  + Khí hậu nóng ẩm quanh năm, nguồn nhiệt ẩm dồi dào.

  + Nguồn nước: hệ thống sông Đồng Nai và nguồn nước ngầm cung cấp nước cho các vùng chuyên canh cây công nghiệp.

  – Điều kiện kinh tế – xã hội:

  + Nguồn lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây công nghiệp.

  + Cơ sở hạ tầng – cơ sở vật chất kĩ thuật:

  Đã hình thành nhiều cơ sở chế biến, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy sản xuất phát triển.

  Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng , nổi bật là hồ Dầu Tiếng (hồ thủy lợi lớn nhất nước ta), hồ Trị An, cung cấp nước tưới cho các vùng chuyên canh cây công nghiệp.

  + Thị trường tiêu thụ rộng lớn và ổn định (trong nước, nước ngoài).

  + Có chính sách khuyến khích phát triển của Nhà nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )