Động năng của 1 vật sẽ bằng 0 khi: A. vật đứng yên so với vật làm mốc B. độ cao của vật so với vật mốc bằng 0 C. khoảng cách giữa vật và vật làm mốc k

Question

Động năng của 1 vật sẽ bằng 0 khi:
A. vật đứng yên so với vật làm mốc
B. độ cao của vật so với vật mốc bằng 0
C. khoảng cách giữa vật và vật làm mốc không đổi
D. vật chuyển động đều

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-10-06T15:06:21+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:08:12+00:00

  Đáp án:

  A. vật đứng yên so với vật làm mốc  

  Giải thích các bước giải:

  Vì động năng phụ thuộc vào vận tốc nên để động năng bằng 0 thì vận tốc phải bằng 0. Mà vận tốc phụ thuộc vào độ dời của nó so với vị trí ban đầu đối với vật làm mốc nên vật chỉ có động năng bằng 0 khi và chỉ khi vật đứng yên so với vật làm mốc.

  Lưu ý: Vị trí của vật không đổi so với vật mốc vẫn có thể là chuyển động tròn ⇒ Vẫn có động năng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )