Dòng nào dưới đây không đúng khi nhận xét về từ ” mọc ” trong các kết hợp : bún mọc, mặt trời mọc, cây mọc, mọc răng? A. ” Mọc ” trong từ ” bún mọc ”

Question

Dòng nào dưới đây không đúng khi nhận xét về từ ” mọc ” trong các kết hợp : bún mọc, mặt trời mọc, cây mọc, mọc răng?
A. ” Mọc ” trong từ ” bún mọc ” chỉ đồng âm với ” mọc ” trong cụm ” mặt trời mọc “.
B. ” Mọc ” trong từ ” bún mọc ” đồng âm với ” mọc ” trong các cụm ” mặt trời mọc “, ” cây mọc “, ” răng mọc “.
C. Từ ” mọc ” trong các cụm ” mặt trời mọc “, ” cây mọc “, ” răng mọc ” là từ nhiều nghĩa.
D. Từ ” mọc ” trong ” mặt trời mọc “, ” răng mọc ” mang nghĩa chuyển trong ” cây mọc ” mang nghĩa gốc.

in progress 0
Audrey 5 tháng 2021-07-08T23:59:16+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:00:24+00:00

  Dòng nào dưới đây không đúng khi nhận xét về từ ” mọc ” trong các kết hợp : bún mọc, mặt trời mọc, cây mọc, mọc răng?

  A. ” Mọc ” trong từ ” bún mọc ” chỉ đồng âm với ” mọc ” trong cụm ” mặt trời mọc “.

  B. ” Mọc ” trong từ ” bún mọc ” đồng âm với ” mọc ” trong các cụm ” mặt trời mọc “, ” cây mọc “, ” răng mọc “.

  C. Từ ” mọc ” trong các cụm ” mặt trời mọc “, ” cây mọc “, ” răng mọc ” là từ nhiều nghĩa.

  D. Từ ” mọc ” trong ” mặt trời mọc “, ” răng mọc ” mang nghĩa chuyển trong ” cây mọc ” mang nghĩa gốc.

  ⇒ Chọn ý A. ” Mọc ” trong từ ” bún mọc ” chỉ đồng âm với ” mọc ” trong cụm ” mặt trời mọc “.

   Từ ” mọc ” trong nghĩa gốc : Nhô lên khỏi bề mặt và tiếp tục lớn lên, cao lên.

   Từ ” mọc ” trong nghĩa chuyển : Món ăn làm bằng thịt nạc giã nhỏ, vê thành viên tròn, hấp chín, thường ăn với những món ăn có nước dùng.

   Ba cụm ” mặt trời mọc “, ” răng mọc ” và ” cây mọc ” đều mang nghĩa gốc.

                               Cho mik xin vote, cám ơn, câu trả lời hay nhất với ạ !

  0
  2021-07-09T00:01:12+00:00

  Dòng nào dưới đây không đúng khi nhận xét về từ ” mọc ” trong các kết hợp : bún mọc, mặt trời mọc, cây mọc, mọc răng?

  A. ” Mọc ” trong từ ” bún mọc ” chỉ đồng âm với ” mọc ” trong cụm ” mặt trời mọc “.

  B. ” Mọc ” trong từ ” bún mọc ” đồng âm với ” mọc ” trong các cụm ” mặt trời mọc “, ” cây mọc “, ” răng mọc “.

  C. Từ ” mọc ” trong các cụm ” mặt trời mọc “, ” cây mọc “, ” răng mọc ” là từ nhiều nghĩa.

  D. Từ ” mọc ” trong ” mặt trời mọc “, ” răng mọc ” mang nghĩa chuyển trong ” cây mọc ” mang nghĩa gốc.

  *Giải thích:

  +) “Mọc” nghĩa gốc: nhô lên khỏi 1 bề mặt nó tiếp xúc và tiếp tục phát triển

  +) “Mọc” nghĩa chuyển: món ăn làm bằng thịt nạc giã nhỏ

  +)  Các từ ” mặt trời mọc “, ” răng mọc ” và ” cây mọc ” đều mang nghĩa gốc

  => Chọn D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )