Đồng nghĩa vs học ăn học nói học gói hoch mở

Question

Đồng nghĩa vs học ăn học nói học gói hoch mở

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-09-27T21:35:09+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:36:09+00:00

  Học ăn, học nói ,học gói, học mở.

  Nghĩa : Câu tục ngữ nói về cách chúng ta phải học hỏi về cách ăn ở , giao tiếp ,…

  Đồng nghĩa :

  +Học , học nữa , học mãi (Chúng ta phải học hàm nghĩa bao gồm câu tục ngữ trên)

  0
  2021-09-27T21:36:10+00:00

  $\text{Câu tục ngữ đồng nghĩa:}$

  $\text{Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi}$

  $\text{Học, học nữa, học mãi}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )