Đóng vai trò là người lãnh đạo đất nước trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, em lựa chọn con đường nào để thoát khỏi cuộc khủng ho

Question

Đóng vai trò là người lãnh đạo đất nước trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, em lựa chọn con đường nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng đó ? Tại sao?

in progress 0
Kylie 3 tuần 2021-11-19T20:42:54+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:44:09+00:00

  + Con đường để thoát khỏi cuộc khủng hoảng là :

  – Cải cách trên nhiều lĩnh vực như :kinh tế , xã hội , văn hóa , giáo dục , quân sự.

  => Để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng , lạc hậu .

  0
  2021-11-19T20:44:34+00:00

  Con đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng là:

  cải cách trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế , xã hội , văn hóa , giáo dục , quân sự

  =>Để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng , lạc hậu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )