Động vật nào có hệ tuần hoàn? Tại sao chúng cần phải có hệ tuần hoàn?

Question

Động vật nào có hệ tuần hoàn? Tại sao chúng cần phải có hệ tuần hoàn?

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-10-26T19:24:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:25:26+00:00

   Động vật có hệ tuần hoàn :Côn trùng, thân mềm. Côn trùng, lưỡng cư, bò sát. Sứa, giun tròn, giun đất.

  0
  2021-10-26T19:26:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Động vật nào có hệ tuần hoàn? 

   Côn trùng, thân mềm. Côn trùng, lưỡng cư, bò sát. Sứa, giun tròn, giun đất.

  Tại sao chúng cần phải có hệ tuần hoàn?

  theo mik nghĩ Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, ôxy, cacbon điôxit, hormone, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó và giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ cơ thể và độ pH, và để duy trì cân bằng nội môi

  cho nên chúng cần phải có hệ tuần hoàn và hệ tuần hoàn là hệ cơ quan có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể của hầu hết các động vật.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )