Động vật nguyên sinh thực hiện chức năng tiêu hóa ở bộ phận nào? Help meeeee!

Question

Động vật nguyên sinh thực hiện chức năng tiêu hóa ở bộ phận nào? Help meeeee!

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-03T00:21:21+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-03T00:22:59+00:00

    Động vật nguyên sinh thực hiện chức năng tiêu hóa ở không bào tiêu hoá nhé

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )