Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng tỏa tròn A. Chân khớp B.Ruột khoang C.Dây sống D.Giun dẹp

Question

Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng tỏa tròn
A. Chân khớp
B.Ruột khoang
C.Dây sống
D.Giun dẹp

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-08-29T18:20:26+00:00 2 Answers 701 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T18:21:27+00:00

  Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng tỏa tròn

  A. Chân khớp

  B. Ruột khoang

  C. Dây sống

  D. Giun dẹp

  0
  2021-08-29T18:21:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng tỏa tròn

  A. Chân khớp B.Ruột khoang C.Dây sống D.Giun dẹp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )