đốt 5.04 gam một anken A, sau phản ứng thu đc 8064 lít CO2. tìm CTCT

Question

đốt 5.04 gam một anken A, sau phản ứng thu đc 8064 lít CO2. tìm CTCT

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-10-20T07:42:07+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:43:15+00:00

  $n_{CO_2}= \frac{8,064}{22,4}= 0,36 mol$

  Bảo toàn C: $n_{CO_2}= n.n_A$

  $\Rightarrow n_A= \frac{0,36}{n} mol$

  $\Rightarrow M_A= \frac{5,04n}{0,36}= 14n$  (??)

  0
  2021-10-20T07:43:21+00:00

  nC=0,36mol

  => mC=4,32g

  mH=m anken – mC=5,04-4.32=0,72g

  => nH=0,72mol

  nC:nH=0,36:0,72=1:2

  CTCT : CH2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )