Đột biến gen , đột biến nhiễm sắc thể xảy ra ở đâu?

Question

Đột biến gen , đột biến nhiễm sắc thể xảy ra ở đâu?

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-11T18:39:33+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:40:34+00:00

  Đột biến gen , đột biến nhiễm sắc thể xảy ra ở  tế bào sinh dưỡng hay ở tế bào sinh dục

   

  0
  2021-09-11T18:40:37+00:00

  * Đột biến gen xảy ra liên quan đến 1 hoặc 1 vài cặp nu, vị trí đột biến trên gen

  * Đột biến nhiễm sắc thể liên quan đến nhiễm sắc thể về sự biến đổi cấu trúc hay số lượng nhiễm sắc thể, xảy ra trong tế bào

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )