Đốt cháy 1 miếng đồng trong 22,4l Oxi trong đktc ,thu được đồng (II) Oxit CuO. a) Tính khối lượng đồng 2 Oxit thu đc. b) Tính thể tích

Question

Đốt cháy 1 miếng đồng trong 22,4l Oxi trong đktc ,thu được đồng (II) Oxit CuO.
a) Tính khối lượng đồng 2 Oxit thu đc.
b) Tính thể tích

in progress 0
Faith 1 tháng 2021-08-11T19:17:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:19:49+00:00

  $PTHH_{}$: $2Cu_{}$+$O_{2}$ →$2CuO_{}$

   (đk nhiệt độ nhé)

  a) $n_{O2}$ =$\frac{V}{22,4}$ =$\frac{22,4}{22,4}$=$1_{}(mol)$ \

  Theo PTHH, ta có: $n_{CuO}$ =$2n_{O2}$ =$2.1_{}$ =$2(mol)_{}$ 

  ⇒$m_{CuO}$ =$n_{CuO}$. $M_{CuO}$ =$2{}$ .${80}$=$160(g){}$ 

  b)$V_{CuO}$ =$n_{CuO}$. $22,4{}$ =$2{}$ .$22,4{}$= $44,8(l){}$ 

  0
  2021-08-11T19:19:49+00:00

  Đáp án:

   a) m CuO=160 g

  Giải thích các bước giải:

  n O2(đktc)= V : 22,4=22,4:22,4=1(mol)

  a)                2Cu +O2 → 2CuO 

  Tỉ lệ:              2    :  1    :     2     (mol)

  Số mol:                  1  →   2       (mol)

  m CuO=nM= 2.80=160 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )