Đốt cháy 12,4g Photpho trong bình chứa 13,4 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn tạo thành điphotpho pentaoxit a.Viết phương trình của ph

Question

Đốt cháy 12,4g Photpho trong bình chứa 13,4 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn tạo thành điphotpho pentaoxit
a.Viết phương trình của phản ứng hóa học vừa xảy ra
b.Sau phản ứng photpho hay oxi dư
c.Tính số mol chất còn dư là bao nhiêu
Mn giải giúp em vs ạk
E cần gấp

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-10-21T03:13:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:14:05+00:00

  nP=12.4/31=0.4(mol)

  nO2=13.4/22.4=0.6(mol)

  a. 4P+5O2-to>2P2O5

  b. Xét tỷ số: 0.4/4<0.6/5

  =>P hết; O2 dư=> tính theo nP

  Vậy sau P/U O2 dư

  c. nO2=5/4nP=5/4×0.4=0.5(mol)

  =>nO2 dư=0.6-0.5=0.1(mol)

  Vậy số mol O2 dư là 0.1(mol)

  0
  2021-10-21T03:14:38+00:00

  Đáp án:

  a) PTHH: 4P + 5O2 -to-> 2P2O5

  b) Ta có: \(n_P=\dfrac{12,4}{31}=0,4\left(mol\right)\\ n_{O_2}=\dfrac{13,4}{22,4}=\dfrac{67}{112}\left(mol\right)\)

  Theo PTHH và đề bài, ta có:

  \(\dfrac{0,4}{4}< \dfrac{\dfrac{67}{112}}{5}\)

  => P hết, O2 dư nên tính theo nP.

  c) => \(n_{O_2\left(phảnứng\right)}=\dfrac{5.0,4}{4}=0,5\left(mol\right)\\ =>n_{O_2\left(dư\right)}=\dfrac{67}{112}-0,5=\dfrac{11}{112}\left(mol\right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )