đốt cháy 16g chất a cần 64g khí o2 thu được cacbon đi oxit (co2 ) và hơi nước ( h2o ) theo tỉ lệ khối lượng là 11:9. khối lượng của co2 và h2o tọa thà

Question

đốt cháy 16g chất a cần 64g khí o2 thu được cacbon đi oxit (co2 ) và hơi nước ( h2o ) theo tỉ lệ khối lượng là 11:9. khối lượng của co2 và h2o tọa thành bao nhiêu gì?
cho biết: C=12, S= 32, O=16, Al=28, Zn= 65, H=1

in progress 0
Serenity 4 tháng 2021-08-14T20:24:50+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:26:19+00:00

  Đáp án:

   44g và 36g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \text{ Gọi 9a là khối lượng của $H_2O$}\\
  {m_{C{O_2}}} = \dfrac{{11}}{9} \times {m_{{H_2}O}} = \dfrac{{11}}{9} \times 9a = 11a\,(g)\\
  \text{ Theo định luật bảo toàn khối lượng}\\
  {m_A} + {m_{{O_2}}} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}}\\
   \Rightarrow {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} = 16 + 64 = 80g\\
   \Leftrightarrow 11a + 9a = 80 \Leftrightarrow a = 4\\
  {m_{C{O_2}}} = 11a = 11 \times 4 = 44g\\
  {m_{{H_2}O}} = 9a = 9 \times a = 36g
  \end{array}\)

  0
  2021-08-14T20:26:24+00:00

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )