đốt cháy 3,1 gam p trong bình chứa 6,72 l khí oxi (đktc) sp tạo thành diphotphopentaoxit a) chất nào còn dư sau khi phản ứng? dư bao nhiêu mol b)tính

Question

đốt cháy 3,1 gam p trong bình chứa 6,72 l khí oxi (đktc) sp tạo thành diphotphopentaoxit
a) chất nào còn dư sau khi phản ứng? dư bao nhiêu mol
b)tính khối lượng sp thu đc

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-11-17T01:04:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:06:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $a,PTPƯ:4P+5O_2→2P_2O_5$

  $nP=\frac{3,1}{31}=0,1mol.$

  $nO_2(tính$ $theo$ $nP)=0,125mol.$

  $nO_2=\frac{6,72}{22,4}=0,3mol.$

  $⇒O_2$ $dư$

  $⇒nO_2(dư)=0,3-0,125=0,175mol.$

  $⇒mO_2(dư)=0,175.32=5,6g.$

  $b,mO_2(cần$ $dùng)=0,125.32=4g.$

  $Theo$ $ĐLBTKL$ $ta$ $có:$

  $mP+mO_2=mP_2O_5$

  $⇒mP_2O_5=3,1+4=7,1g.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-11-17T01:06:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nP=3,1/31=0,1mol

   nO2=6,72/22,4=0,3mol

  PTHH: 4 P+5 O2—>2 P2O5 (t°)

  a. Ta có: 0,1/4 < 0,3/5

        => P hết , O2 dư

  b. Theo PTHH: 

  nP2O5=1/2 nP = 0,05 mol

  => mP2O5= 0,05×(31×2+16×5)=7,1g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )