Đốt Cháy 4.5 g A thu được 9.9g CO2 và 5.4g nước .Xác định công thức của A biết Ma =60 Mong mn giải giùm mình…

Question

Đốt Cháy 4.5 g A thu được 9.9g CO2 và 5.4g nước .Xác định công thức của A biết Ma =60
Mong mn giải giùm mình…

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-08T17:33:45+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:34:49+00:00

  Đáp án:$C_{3}$$H_{8}$$O_{}$ 

  Giải thích các bước giải:

  $n_{CO2}$= $\frac{9,9}{44}$=0,225 mol

  $n_{H2O}$=$\frac{5,4}{18}$=0,3 mol

  Sơ đồ: A  +  O2  →  CO2  +  H2O

  ⇒A gồm C,H và có thể có O

  Bảo toàn nguyên tố: $n_{C(A)}$= $n_{C(CO2)}$=0,225 mol 

                                    $n_{H(A)}$=$n_{H(H2O)}$=0,6 mol 

  Ta có: $m_{A}$= $m_{C}$+ $m_{H}$+ $m_{O}$ =4,5(g)

  ⇒ $m_{O}$=4,5 – 0,225.12 – 0,6 = 1,2(g) 

  ⇒$n_{O(A)}$=$\frac{1,2}{16}$ =0,075 mol

  Trong A : $n_{C}$: $n_{H}$: $n_{O}$ = 0,225 : 0,6 : 0,075 = 3 :8: 1

  ⇒CTĐGN: $C_{3}$$H_{8}$$O_{}$ 

  Theo bài: $M_{A}$=60g 

  ⇒($C_{3}$$H_{8}$$O_{}$ ).n=60  ( n ∈ $N^{*}$ )

  ⇒60n=60

  ⇒n=1

  ⇒CTHH của A là $C_{3}$$H_{8}$$O_{}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )