Đốt cháy 5,4g hh gồm C2H2,C2H4 thu được 8,96l khí CO2 (dktc) .Mặt khác cho 8,96l hh trên (dktc) tác dụng vừa đủ 200ml dd Br2 3M XD % về thể tích các k

Question

Đốt cháy 5,4g hh gồm C2H2,C2H4 thu được 8,96l khí CO2 (dktc) .Mặt khác cho 8,96l hh trên (dktc) tác dụng vừa đủ 200ml dd Br2 3M XD % về thể tích các khí trong hh bạn đầu

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-27T06:47:40+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:49:37+00:00

  Gọi a, b là mol C2H2, C2H4 

  => $26a+ 28b= 5,4$    (1)

  $n_{CO_2}= 0,4 mol$

  => $2a+2b= 0,4$         (2)

  (1)(2) => $a= b= 0,1$

  $\%V_{C_2H_2}= \%V_{C_2H_4}= \frac{0,1.100}{0,1+0,1}= 50\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )