Đốt cháy 6,2g Photpho (P) trong bình chứa 6,72 lít khí oxi ở (đktc) hãy cho biết sau khi cháy: a,Photpho hay oxi chất nào còn dư và khối lượng chất dư

Question

Đốt cháy 6,2g Photpho (P) trong bình chứa 6,72 lít khí oxi ở (đktc) hãy cho biết sau khi cháy:
a,Photpho hay oxi chất nào còn dư và khối lượng chất dư là bao nhiêu?
Hóa học 8

in progress 0
aikhanh 8 phút 2021-09-10T12:16:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:18:39+00:00

  $n_P=\frac{6,2}{31}=0,2 (mol)$ 

  $n_O=\frac{6,72}{22,4}=0,3 (mol)$ 

                   $4P+5O_2\xrightarrow{t^o} 2P_2O_5$

  trước pứ: 0,2        0,3                                  (mol)

  pứ:           0,2        0,25                                (mol)   

  sau pứ:     0          0,05                                 (mol)

  ⇒ $O_2$  dư

  $⇒m_{{O_2}_{dư}}=0,05.32=1,6 (g)$

  ——————Nguyễn Hoạt + Học Để Làm Gì ——————

    

  0
  2021-09-10T12:18:42+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} m_{O_2}\text{(dư)}=1,6\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:4P+5O_2\xrightarrow{t^o} 2P_2O_5\\ n_{P}=\dfrac{6,2}{31}=0,2\ mol.\\ n_{O_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\ mol.\\ \text{Lập tỉ lệ:}\ \dfrac{0,2}{4}<\dfrac{0,3}{5}\\ ⇒O_2\ \text{dư.}\\ ⇒n_{O_2}\text{(dư)}=0,3-\dfrac{0,2\times 5}{4}=0,05\ mol.\\ ⇒m_{O_2}\text{(dư)}=0,05\times 32=1,6\ g.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )