Đốt cháy 6,4g lưu huỳnh trong một bình chứa 2,24 lít khí oxi (đktc). Hãy cho biết sau khi cháy: a. Lưu huỳnh hay oxi, chất nào còn dư, khối lượng chất

Question

Đốt cháy 6,4g lưu huỳnh trong một bình chứa 2,24 lít khí oxi (đktc). Hãy cho biết sau khi cháy:
a. Lưu huỳnh hay oxi, chất nào còn dư, khối lượng chất dư là bao nhiêu?
b. Tính khối lượng khí SO2 thu được.

in progress 0
Elliana 13 phút 2021-09-14T08:23:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:24:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ns = 6,4/32= 0,2 mol

   no2 = 2,24/22,4= 0,1 mol              

                                S   +     O2    →     SO2

  (Mol)                    0,2   >   0,1 ⇒ S dư , O2 phản ứng hết

                   n dư = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

              m dư =  0,1 . 32 = 3,2 gam

   

  b) mSo2 = 0,1 . 64 = 6,4 gam

  0
  2021-09-14T08:24:29+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} a,\ m_{S}\text{(dư)}=3,2\ g.\\ b,\ m_{SO_2}=6,4\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:S+O_2\xrightarrow{t^o} SO_2\\ n_{S}=\dfrac{6,4}{32}=0,2\ mol.\\ n_{O_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\ mol.\\ \text{Lập tỉ lệ:}\ \dfrac{0,2}{1}>\dfrac{0,1}{1}\\ ⇒S\ \text{dư.}\\ ⇒n_{S}\text{(dư)}=0,2-0,1=0,1\ mol.\\ ⇒m_{S}\text{(dư)}=0,1\times 32=3,2\ g.\\ b,\ Theo\ pt:\ n_{SO_2}=n_{O_2}=0,1\ mol.\\ ⇒m_{SO_2}=0,1\times 64=6,4\ g.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )