đốt cháy 7, 2g 1 loại than chứa tạp chất trơ trong khí oxi dư.Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng lượng dư dd NaOH.Sau đó thêm vào bình lượng dư d

Question

đốt cháy 7, 2g 1 loại than chứa tạp chất trơ trong khí oxi dư.Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng lượng dư dd NaOH.Sau đó thêm vào bình lượng dư dd BaCl2 thấy tạo thành 114,26g kết tủa trắng.Hàm lượng cacbon trong loại than đã đem đốt là bao nhiêu ?
giải hộ mk vs mk đang cần gấp ạ !
Kamsamita!!!!

in progress 0
Josie 6 ngày 2021-12-03T13:29:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:30:28+00:00

  $C + O2 \overset{t^o}{\rightarrow} CO2$

  Vì NaOH dư

  $CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O$

  Cho vào BaCl2

  $Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + 2NaCl$

  $⇒ nBaCO3=114,26/197=0,58 mol$

  Theo pt:

  $n_{BaCO3}=n_{Na2CO3}=n_{CO2}=n_{C}$

  $⇒mC=0,58.12=6,96 gam$

  $⇒\%mC=6,96/7,2=96,67\%$

  0
  2021-12-03T13:31:06+00:00

  Đáp án:

   hàm lượng C=96,67%

  Giải thích các bước giải:

   C + O2 —> CO2

  Vì NaOH dư

  CO2 + 2NaOH —> Na2CO3 + H2O

  Cho vào BaCl2

  Na2CO3 + BaCl2 —> BaCO3 + 2NaCl

  Kết tủa là BaCO3 –> nBaCO3=114,26/197=0,58 mol

  Theo phản ứng: nBaCO3=nNa2CO3=nCO2=nC

  -> mC=0,58.12=6,96 gam ->%mC=6,96/7,2=96,67%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )