Đốt cháy 7,44 gam phot pho trong bình chứa 6,16l khí O2 (đktc) tạo ra 1 chất có % khối lượng O là 56,338%.Khối lượng chất còn dư sau phản ứng là bao

Question

Đốt cháy 7,44 gam phot pho trong bình chứa 6,16l khí O2 (đktc) tạo ra 1 chất có % khối lượng O là 56,338%.Khối lượng chất còn dư sau phản ứng là bao nhiêu

in progress 0
aihong 4 ngày 2021-12-06T14:31:23+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:32:43+00:00

  Ta có: nP = 7,44/31 = 0,24 (mol); n_(O_2 )= 6,16/22,4 = 0,275 (mol)

  Phản ứng: 4P + 5O2 −to→ 2P2O5 (1)

  (mol) 0,22 ← 0,275

  Lập tỉ số:

  → sau phản ứng (1) thì P dư.

  Vậy khối lượng P dư là: (0,24 – 0,22) x 31 = 0,62 (gam)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )