Đốt cháy 8 gam Ca trong 8,96 lít O2 điều kiện tiêu chuẩn thu được CaO a Chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam hoặc lít b Tính khối lượng sản phẩm sinh r

Question

Đốt cháy 8 gam Ca trong 8,96 lít O2 điều kiện tiêu chuẩn thu được CaO a Chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam hoặc lít b Tính khối lượng sản phẩm sinh ra

in progress 0
Serenity 6 ngày 2021-12-07T19:16:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:17:40+00:00

  Đáp án:

   a) O2 dư 6,72 lít

  b) mCaO=11,2 gam

  Giải thích các bước giải:

   2Ca + O2 —> 2CaO

  Ta có: nCa=8/40=0,2 mol; nO2=8,96/22,4=0,4 mol

  Vì nO2>1/2nCa -> O2 dư

  nO2 phản ứng=1/2nCa=0,1 mol -> nO2 dư=0,4-0,1=0,3 mol

  ->V O2 dư=0,3.22,4=6,72 lít

  Ta có: nCaO=nCa=0,2 mol -> mCaO=0,2.(40+16)=11,2 gam

  0
  2021-12-07T19:17:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)

  2Ca + O2 = t độ => 2CaO

   0,2                              0,2

  nCa = 8/40 = 0.2 mol

  nO2=8,96 / 22,4 = 0,4 mol

  0,2/2<0,4/1

  => Ca hết O2 dư

  b)

  mCaO = 0,2 * 56 = 11,2 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )