đốt cháy 8 gam canxi trong khí oxi a)tính thể tích oxi tham gia phản ứng ( đkc) b)tinh khối luong canxi oxit thu đc (o=16 ba=137)

Question

đốt cháy 8 gam canxi trong khí oxi
a)tính thể tích oxi tham gia phản ứng ( đkc)
b)tinh khối luong canxi oxit thu đc (o=16 ba=137)

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-08-09T10:18:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:19:55+00:00

  $m_{Ca}=8g \to n_{Ca}=\dfrac{8}{40}=0,2(mol)$

  $\text{Phương trình:}$

  $2Ca + O_2 \xrightarrow{t^0} 2CaO$

  $\text{Ta có:} n_{Ca}=n_{CaO}=0,2(mol)$

  $n_{O_2}=\dfrac{n_{Ca}}{2}=\dfrac{0,2}{2}=0,1(mol)$

  $\text{a)} V_{O_2}=0,1.22,4=2,24(l)$

  $\text{b)}$

  $m_{CaO}=56.0,2=11,2(g)$

   

  0
  2021-08-09T10:20:18+00:00

  $n_{Ca}=\dfrac{m_{Ca}}{M_{Ca}}=\dfrac{8}{40}=0.2 \ (mol)$

  Phương trình hóa học:

  $2Ca+O_2\xrightarrow{t^o} 2CaO\\0.2\to0.1 \ \to \ 0.2 \ \ (mol)$

  Thể tích khí Oxi tham gia phản ứng ở đktc là:

  $V_{O_2}=n_{O_2}·22.4=0.1·22.4=2.24 \ (l)$

  Khối lượng Canxi oxit thu được là:

  $m_{CaO}=n_{CaO}·M_{CaO}=0.2·56=11.2 \ (g)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )