đôt chay hêt 10,8g kim loai X (hoa tri 3) trong 1 binh chưa 6,72l khi ôxi ơ đktc. Tinh khôi lương chât sau khi tao thanh, tim kim loai X

Question

đôt chay hêt 10,8g kim loai X (hoa tri 3) trong 1 binh chưa 6,72l khi ôxi ơ đktc. Tinh khôi lương chât sau khi tao thanh, tim kim loai X

in progress 0
Charlie 3 tuần 2021-08-17T05:02:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:03:50+00:00

  $n_{O_2}=\dfrac{6,72}{2,24}=0,3(mol)$

  $4X+3O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2X_2O_3$

  Bảo toàn khối lượng:

  $m_{X_2O_3}=m_X+m_{O_2}=10,8+0,3.32=20,4g$

  $n_X=\dfrac{4}{3}n_{O_2}=0,4(mol)$

  $\Rightarrow M_X=\dfrac{10,8}{0,4}=27$

  Vậy kim loại $X$ là nhôm ($Al$)

  0
  2021-08-17T05:03:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )