Đốt cháy hết 6,72 lít khí metan (đktc) a) Viết PTHH? b) Tính thể tích khí cacbon sinh ra? c) Tính thể tích oxi và thể tích không khí cần dùng, biết rằ

Question

Đốt cháy hết 6,72 lít khí metan (đktc)
a) Viết PTHH?
b) Tính thể tích khí cacbon sinh ra?
c) Tính thể tích oxi và thể tích không khí cần dùng, biết rằng oxi chiếm 1/5 thể tích không khí)?

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2021-11-03T12:19:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:20:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:CH_4+2O_2→CO_2+2H_2O$

  $b,n_{CH_4}=\frac{6,72}{22,4}=0,3mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{CO_2}=n_{CH_4}=0,3mol.$

  $⇒V_{CO_2}=0,3.22,4=6,72l.$

  $c,Theo$ $pt:$ $n_{O_2}=2n_{CH_4}=0,6mol.$

  $⇒V_{O_2}=0,6.22,4=13,44l.$

  $⇒V_{kk}=13,44.5=67,2l.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-11-03T12:20:48+00:00

  $a/$

  $CH_4+2O_2\overset{t^o}{\longrightarrow}CO_2+2H_2O$

  $b/$

  $V_{CO_2}=V_{CH_4}=0,3mol$

  $b/$

  $V_{O_2}=2.V_{CH_4}=6,72.2=13,44l$

  $⇒V_{kk}=13,44.5=67,2l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )