Đốt cháy hết 8g CH4.Thì sẽ sinh ra bao nhiêu gam H2O

Question

Đốt cháy hết 8g CH4.Thì sẽ sinh ra bao nhiêu gam H2O

in progress 0
Genesis 2 tuần 2021-11-24T18:22:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:23:36+00:00

  $nCH4=8/16=0,5mol$

  $pthh :$

  $CH4 +2O2 → CO2 + 2H2O$

  $ theo$ $pt :$

  $nH2O=2.nCH4=2.0,5=1mol$

  $⇒mH2O=1.18=18g$

  0
  2021-11-24T18:23:45+00:00

  Đáp án:

  mH2O=18(g) 

  Giải thích các bước giải:

   nCH4=8/16=0,5(mol)

  CH4+2O2—>CO2+2H2O

  0,5mol………………….1mol

  mH2O=1.18=18(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )